Valevent för unga väljare på Navet

Valevent för unga väljare på Navet
Kuben på Navet – Borås – 20 maj 2022
Ljudtekniker/Ljustekniker
för Valevent för unga väljare på Navet arrangerad av Borås Tidning och med paneldebatt med Boråspolitiker.