Ung Företagsamhet Älvsborg Prisutdelning

Ung Företagsamhet Älvsborg Prisutdelning
Sagateatern – Borås – 17 mars 2022
Ljudtekniker/ljustekniker för Ung Företagsamhet Älvsborg Prisutdelning.