Marika Carlsson föreläsning

Marika Carlsson föreläsning
Sagateatern – Borås – 14 &15 december 2022  
Ljudtekniker för Marika Carlsson föreläsning på Sagateatern.